E-learning

Vždy v pondělí od 19 do 20 h. prostřednictvím Skype probíhá výklad pravidel silničního provozu s následující diskuzí  formou otázek a odpovědí. Pokud by nedošlo ke spojení napište sms na tel.  + 420 724 200 040. 

Přihlašovací jméno: jadamus397 

Udělejte si test z Teorie jízdy a Zásad bezpečné jízdy a zkoušejte si řešení průjezdu animovanými křižovatkami.
 

Test z teorie jízdy

Poznámka: Může být v i více správných odpovědí a ty najdete v sekci Jak přežít svoje auto

1.Po usednutí za volant uděláme tyto tři úkony:
a. uzamkneme všechny dveře, odbrzdíme ruční brzdu, zkontrolujeme nožní brzdu
b. seřídíme sedadlo, zkontrolujeme zrcátka, připoutáme se bezpečnostním pásem
c. otevřeme přední kapotu,  aktivujeme airbag, rozjedeme se
 
2.Při startování je sešlápnutý pedál:
a. spojka
b. brzda
c. plyn
 
3.Jak poznáme že motor po startování nenaskočil
a. svítí červené kontrolky mazání a dobíjení
b. otáčkoměr nic neukazuje
c. neslyšíme motor
 
4.Při rozjezdu nastavíme rozjezdové otáčky podle
a. sluchu
b. otáčkoměru
c. rychloměru
 
5.K čemu slouží prvý převodový stupeň
a. k jízdě po dálnici
b. k jízdě ve městě
c. k rozjezdu
 
6.Prvý převodový stupeň se řadí posunutím řadící páky
a. vpravo od sebe
b. k sobě dopředu
c. dozadu
 
7.Auto se zpomaluje
a. spojkou
b. spojkou a brzdou
c. brzdou
 
8.Pedálem plynu auto
a. řídíme
b. zrychlujeme
c. rychlost udržujeme
 
 9.Na pedál brzdy šlapeme
a. pravou nohou
b. je to jedno kterou nohou
c. levou nohou
 
10.Brzdou auto
a. zpomalujeme
b. zastavujeme
c. snižujeme rychlost
 
11.Volant slouží
a. k držení řidiče
b. k ukazování směru
c. k řízení auta
 
12.Rychlost auta regulujeme
a. plynem
b. spojkou
c. brzdou
 

Test ze zásad bezpečné jízdy

1.Člověk má pět smyslů, který je pro řízení auta nejdůležitější:
a. hmat
b. zrak
c. sluch
 
2.Reakční doba je
a. čas od spatření situace do úkonu řidiče
b. čas od spatření situace do zastavení před překážkou
c. čas od spatření situace do aktivace airbagu
 
3.Reakční doba řidiče začátečníka je dlouhá okolo
a. 1 minuty
b. 0,5 vteřin
c. 1,5 vteřiny
 
4.Zvládnutí náročné situace závisí
a. na naší rychlosti
b. na vzdálenosti od situace
c. na reakční době řidiče
 
5.Řidič se dívá dopředu
a. 30m
b. 150m
c.  na dohled
 
6.Na křižovatce kde dáváme přednost musím mít výhled na
a. 20m
b. 200m
c. na dohled
 
7.Která věta je při řešení přednosti v jízdě na křižovatce podle Vás správná
a. nevidím žádné vozidlo kterému mám dát přednost
b. vidím že je úplně volno
c. vidím že se blíží auto ve vzdálenosti asi 50m od křižovatky
 
8.Při rychlosti 60km/h ujedu za sekundu
a. 16,6m
b. 8,4m
c. 33,3m
 
9.To, zda před překážkou zabrzdím závisí na
a. rychlosti  jakou jedu
b. moji reakční době
c. hustotě provozu
 
10.Když zvýším rychlost ze 40km/h na 80km/h prodlouží se brzdná dráha
a. na dvojnásobek
b. na trojnásobek
c. na čtyřnásobek
 
11.K přechodu pro chodce se blížím takovou rychlostí abych před chodcem na přechodu
a. mohl jej objet
b. zpomalit
c. zastavit
 
12.Před zatáčkou do které nevidím
a. přibrzdím aby na jízdu auta v zatáčce nepůsobila odstředivá síla
b. přidám plyn ať mám dobrý výjezd na rovince za zatáčkou
c. přibrzdím aby jsem mohl reagovat na případnou překážku za zatáčkou
 
Správné odpovědi pro otázky:
 
Číslo otázky Teorie jízdy Zásady bezpečné jízdy
1 b a
2 a b a
3 a b c c
4 a b a b c
5 c c
6 b c
7 c b
8 b c b
9 a a b
10 a b c c
11 c c
12 a c a c