Skupiny řidičských oprávnění

Řidičské oprávnění na skupiny vozidel od ledna 2013

Motocykly:

 • skupina AM- od 15 let
vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h-1
1. dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW,
2. tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW,
3. čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW,
 
 • skupina A1 - od 16 let
1. lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3,
2. tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW,
 
 • skupina A2 - od 18 let
motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem
 
 • skupina A (bez omezení) - od 24 let
1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj,
2. tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW,
 

Osobní vozidla:

 • skupina B1 - od 17 let
čtyřkolová motorová vozidla s výjimkou vozidel sk.AM, jejichž výkon nepřevyšuje 15 kW a hmotnost v nenaloženém stavu nepřevyšuje 400 kg nebo 550 kg u vozidel určených k přepravě zboží
 
 • skupina B - od 18 let
motorová vozidla s výjimkou vozidel sk.AM,A1,A2,A,B1, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg nebo v případě rozšíření rozsahu nepřevyšuje 4 250 kg,
 
 • skupina B+E - od 18let
B+E jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla sk.B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg,
 

Nákladní vozidla:

 • skupina C1 - od 18 let
motorová vozidla s výjimkou traktorů, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 7 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg,
 
 • skupina C1+E - od 18let
jízdní soupravy, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 12 000 kg, složené
1. z vozidla sk.C1 a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg, nebo
2. z vozidla sk.B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 3 500 kg,
 
 • skupina C - od 21 let
motorová vozidla s výjimkou traktorů a vozidel uvedených ve sk.C1, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg
 
 • skupina C+E - od 21 let
jízdní soupravy složené z vozidla sk.C a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg,
 

Autobusy:

 • skupina D1 - od 21 let

motorová vozidla, jejichž délka nepřesahuje 8 metrů, s více než 8, ale nejvýše 16 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg

 • skupina D1+E - od 21 let
D1+E jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla sk.D1 a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg
 
 • skupina D - od 24 let
motorová vozidla s výjimkou vozidel sk.D1 s více než 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg
 
 • skupina D+E - od 24let
jízdní soupravy složené z vozidla sk.D a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg
 

Traktory:

 • skupina T - od 17 let
traktory a pracovní stroje samojízdné, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo