Učební osnova

Účební plán skupiny A, B

Poznámky: Účební i vycviková hodina trvá minimálně 45 minut. Minimální návštěva teoretického vyučování je 10x.

Hodina  Název Náplň hodiny Popis
1 úvodní hodina úvod úvod, seznámení s učební osnovou výuky, seznámení s postupem praktických jízd,vysvění z čeho a jak bude žák skládat zkoušku
2 teorie jízdy videokazeta teorie jízdy vysvětlení základních postupů při ovládání vozidla, kontrola vozidla před jízdou a úkony přípravy řidiče, hlavní části automobilu a jejich funkce  při jízdě
3 pravidla provozu zákon 361/2000 sb. § 1-16
4 pravidla provozu zákon 361/2000 sb. § 17-25
5 pravidla provozu zákon 361/2000 sb. dopravní značky § 61-65
6 pravidla provozu zákon 361/2000 sb. praktické řešení křižovatek, řízení provozu světelnými signály
7 teorie jízdy   náročnější úkony při ovládání vozidla za ztížených podmínek
8 pravidla provozu zákon 361/2000 sb. opakování řešení křižovatek
9 pravidla provozu zákon 361/2000 sb. § 26 - 27 opakování
10 zásady bezpečné jízdy jak jezdit bezpečně teoretická znalost, myšlení, soustředění,zkušenost, předvídavost,reakční doba, rychlost a zprávnost rozhodování
11 pravidla provozu zákon 361/2000 sb. § 28 - 33
12 pravidla provozu zákon 361/2000 sb. § 34 - 42, § 79
13 pravidla provozu zákon 361/2000 sb. § 43 - 60 opakování a zkušební testy
14 výuka o údržbě vozidla    
15 řidičské oprávnění zákon 361/2000 sb. § 80 - 118 registr řidičů, §119 - 123 státní správa, právní zodpovědnost, dopravní přestupky
16 pravidla provozu zákon 361/2000 sb. opakování, zkušební testy
17 zdravotnická příprava   provádí školitel červeného kříže
18 zdravotnická příprava   podle plánu červeného kříže, mimo pravidelný plán konzultací
19 zákonné pojištění zákon 168/1999 sb. vyhláška 205/199 Sb.
20 opakování   opakování, závěrečné přezkoušení čtyřmi testy, popis průběhu a náročnosti zkoušek, psychologická příprava

Učební plán výcviku skupiny B

Počet hodin Náplň
2 hodiny autocvičiště
26 hodin praktické jízdy rozdělených do tří etap se stupňující se obtížností s nácvikem jízdy v různých režimech provozu, couvání, rozjíždění do kopce atd.
1 hodina nauky o konstrukci a údržbě vozidla
4 hodiny školení a nácviku první první zdravotní pomoci