Poradentství

Na základě Plné moci nebo Objednávky Vám pomůžeme a zajistíme tyto úkony:

1. Poradenství při koupi a prodeji vozidel

Nenechte se napálit koupi předraženého nebo závadného vozidla. Oceňování, identifikace, prověřování a prohlídky motorových vozidel.
 

2. Znalecká činnost

Ceny a odhady motorových vozidel, stanovení majetkové újmy, výpočet nákladů na opravu.
 

3. Zastupování při jednání před státními orgány ve věcech řidičů a vozidel

Zastupování obviněných z  dopravních přestupků ve správním řízení souvisejících s provozem na pozemních komunikacích, ve věcech bodového systému a řidičských průkazů.
 

4. Zastupování při registračních a technických úkonech  ve věcech  vozidel

Přihlášení a odhlášení vozidla, trvalé a dočasné vyřazení z provozu, ukončení leasingu a jiné.
 

5. Řešení neoprávněné amortizace při plnění ze zákonného pojištění

Odečet amortizace při opravě havarovaného vozidla ze zákonného pojištění a vymáhání zaplacení rozdílu mezi náklady na opravu a uznanou částkou pojišťovnou po majiteli vozidla je nezákonný.
 

6. Řešení neoprávněného vymáhání sankčního poplatku za nepojištěné vozidlo

Při důkazu o prodeji  vozidla nebo jeho vyřazení z provozu  je vymáhání sankčního poplatku ČKP neoprávněné.