Vrácení řidičského průkazu

Vrácení řidičského průkazu pokud pominuly důvody zákazu činnosti do 6 měsíců jeho odebrání:

Na oddělení Ř.P. O.R.P. sepsat žádost o vrácení – bude vrácen neprodleně.

Vrácení řidičského průkazu pokud pominuly důvody zákazu činnosti od 6 měsíců do jednoho roku od jeho odebrání:

Je třeba absolvovat psychotesty a zdravotní prohlídku, doložit na oddělení Ř.P. O.R.P, sepsat žádost o vrácení – bude vrácen neprodleně.

Vrácení Ř.P. ze 12 bodů:

  1. Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění po dosažení 12 bodů vždy.
  2. Je potřeba vyhledat autoškolu s příslušným rozsahem oprávnění. Autoškola vás přihlásí ke zkouškám z odborné způsobilosti. Zkouška je stejná jako pro nové uchazeče o Ř.P.
  3. Z pravidel provozu testem, zkušební jízda minimálně v délce 30 min. a to z každé hlavní skupiny, poprřípadě u sk. C,E,D zkouška z techniky. Každou zkoušku je možné opakovat jen jednou.

Jaké doklady musíte předložit s žádostí o vrácení řidičského oprávnění Autoškole ?

  1. Úplný a čerstvý výpis z karty řidiče.
  2. Doklad o zdravotní způsobilosti.
  3. Dopravně psychologické vyšetření (psychotesty).

Jaké doklady musíte předložit s žádostí o vrácení řidičského oprávnění na O.R.P. (magistrátu)?

Všechny předešlé doklady a doklad o odborné způsobilosti - přezkoušení z odborné způsobilosti zkušebním komisařem.Poté vám bude Ř.P. vrácen neprodleně.

Vrácení Ř.P. po vypršení trestu zákazu řízení:

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění vždy když zákaz řízení trval rok a déle. Podmínky zkoušek jsou jako u vrácení Ř.P. ze 12 bodů.

Jaké doklady musíte předložit s žádostí o vrácení řidičského oprávnění Autoškole?

  1. Úplný a čerstvý výpis z karty řidiče.
  2. Rozsudek nebo Rozhodnutí o trestu, popřípadě Rozhodnutí nebo Usnesení o prominutí zbytku trestu.
  3. Doklad o zdravotní způsobilosti.
  4. Dopravně psychologické vyšetření (psychotesty).